Kombinerad hjärnupptag och hjärnmetabolism model

Diarienummer 2015-01525
Koordinator QUIXOLABS AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - juli 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Innovation Projects in Enterprises

Syfte och mål

Enligt målet har en drug brain metabolism (DBM) modell blivit utvecklat. Modellen är en förlängning av Quixolabs existerande ex vivo-modell. Den utvecklade DBM modellen är användbar för identifiering av metaboliter som bildas i hjärnan och det är ett direkt tillägg till nuvarande modeller. Modellen håller nu på att kommersialiseras. Målet att utveckla en avancerad DBM modell är delvist utfört. Funktionella likheter mellan olika CYP och läkemedelsinteraktioner hos däggdjur och gräshoppor har blivit påvist. PoC MALDI-MSI har utförts och slicing teknik håller på överföras.

Resultat och förväntade effekter

Oväntat var det tvungen att gennomföra metodändringar. Dessa förändringar och resultat från en omfattande studier av clozapine uppmuntrade oss att söka nya möjligheter. Detta resulterade i nya modeller som varje skapa värde för kunderna medan tillsammans ger hela bilden som kombinerar hjärnbarriären penetration, efflux, metabolism, och den fria fraktionen i intakta hjärnor. För att verifiera modellerna har flera kända läkemedel blivit testat och resultaten korrelerar väl med data i litteraturen för däggdjur.

Upplägg och genomförande

Det ambitiösa målet var att utveckla två drug brain metabolism (DBM) modeller. Fokus var basmodellen som har blivit verifierats av en avsevärd mängd PoC data. För att verifiera hypoteserna har drug-drug interaktioner och funktionella likheter mellan arter blivit undersöktes. Dessa studier gav upphov till nya möjligheter som blev eftersträvat och translaterat till nya modeller, vilket har givit betydande värdeskapande för våra nuvarande modeller. Således har inte alla ursprungliga mål nåddes då nya möjligheter som mervärde till vår nuvarande verksamhet har prioriterades.

Externa länkar

This web is temporary until a contract has been signed with an external commercializing partner.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.