Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kom igång med anpassningar till ögonstyrd dator för barn med flerfunktionsnedsättning

Diarienummer
Koordinator VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING - DART
Bidrag från Vinnova 380 168 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

2016-2017 drevs projektet ’Delaktig i ögonblicket - ögonstyrd dator för barn med flerfunktionsnedsättning’. Målgruppen var barn med flerfunktionsnedsättning i behov av ögonstyrd dator. Informationsmaterial samt programvaruanpassningar togs fram. Material är tillgängligt för gratis nedladdning (www.dart-gbg.org/delaktigiogonblicket ) I fortsättningsprojektet ’Kom igång med ögonstyrd dator för barn med flerfunktionsnedsättning’ har resultatet spridits i ordinarie verksamhet samt i landet för att nå ut till så många barn med behov av ögonstyrd dator som möjligt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Det framtagna materialet används fortlöpande av alla medarbetare på Dart i patient-, informations- och utbildningsarbetet. Det är tids- och kunskapsbesparande för verksamheten att material finns färdigt att använda. Resultatet har spridits via informationsbesök och i samband med nationella konferenser vid 19 tillfällen. I diskussioner vid dessa besök och föreläsningstillfällen har vi fått mycket positiv feedback, framförallt då materialet är fritt nedladdningsbart via webben, och flertalet av de personer vi haft kontakt med använder sig av materialet.

Upplägg och genomförande

Kontakt togs med Redah-nätverk, habiliteringar och hjälpmedelscentraler för bokning av besök. Besöken har bestått av information om ögonstyrd dator, vad som är viktigt att tänka på samt genomgång av webbsida och var informationen finns. Färdiga användarpaket har demonstrerats. Besöken har lett till bra diskussioner och synpunkter, och materialet har reviderats utifrån detta. Möjligheten för oss att dels prova materialet, dels sprida resultatet har bidragit till att många idag känner till och använder sig av det material som tagits fram i projektet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 30 oktober 2017

Diarienummer 2017-04825

Statistik för sidan