Kom igång med anpassningar till ögonstyrd dator för barn med flerfunktionsnedsättning

Diarienummer 2017-04825
Koordinator Sahlgrenska Universitetssjukhuset - DART
Bidrag från Vinnova 380 168 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Frön - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet
Ansökningsomgång Frön fortsättning

Syfte och mål

Syftet med projektet är att sprida och utvärdera resultat från genomfört utvecklingsprojekt såväl inom den egna organisationen som i övriga landet för att utöka möjligheten för att barn med flerfunktionsnedsättning med behov därav ska få tillgång till ögonstyrd dator. Målet är att det framtagna informationsmaterialet inklusive videofilmer och programvaruanpassningar som konkret beskriver hur man går tillväga för att introducera och stötta användning av ögonstyrd dator används av förskrivare, personal och föräldrar i nätverk över hela landet.

Förväntade effekter och resultat

Ett informationsmaterial, inklusive videosekvenser, om metodik för att introducera, träna och stötta i användandet ger nödvändig kunskap och spar mycket tid för familjer och personal runt barn som har nytta av ögonstyrd dator för sin kommunikativa och kognitiva utveckling. Spridning av information även till andra aktörer i hela landet som provar ut ögonstyrd dator kan ge fler kunskap. De färdiga programvaruanpassningarna ger möjlighet att förskriva en ögonstyrd dator även i de fall där man tidigare tvekat på grund av bristande kunskap och tid i nätverket.

Planerat upplägg och genomförande

Materialet kommer att utvärderas för att säkerställa att det kan användas som tänkt. Det kommer att användas av alla medarbetare i Darts patientverksamhet, tillsammans med personer i barnens omgivning som får guidning och möjlighet att ge återkoppling. Vid behov kommer delar av materialet att revideras av projektarbetsgruppen. I fortsättningsprojektet genomförs även arbete med att sprida kunskap om materialet till övriga delar av landet. Andra aktörer kommer att erbjudas informationsträffar för att komma igång med att använda materialet i sina verksamheter samt ge feedback.

Externa länkar

http://www.dart-gbg.org/TEST/ogonblicket/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.