Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kollektivtrafiken och regionalpolitisk utveckling

Diarienummer
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut
Bidrag från Vinnova 4 860 000 kronor
Projektets löptid december 2005 - december 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Det alltmer omfattande politiska samarbetet mellan regionförbund och andra regionala samverkansorgan inom kollektivtrafiken innebär en ökad samsyn på utvecklingsfrågor där olika politikområden samspelar. Utvecklingen av kollektivtrafiken som ett strategiskt verktyg ställer emellertid nya krav på organisation, styrning och beslutsfattande hos de berörda lokala och regionala aktörerna. Syftet med projektet är att analysera, systematisera och utveckla kunskaper om politisk styrning, organisationsformer och beslutsfattande inom svensk kollektivtrafik.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet förväntas *generera ny kunskap om aktörsroller, organisation och politisk styrning inom svensk kollektivtrafik *identifiera förutsättningar, faktorer och erfarenheter som har betydelse för möjligheterna att vidareutveckla kollektivtrafik som ett verktyg för regional utveckling *leda till analyser och slutsatser om former för kollektivtrafikens organisering och institutionella inramning

Upplägg och genomförande

Projektet består av två delar. Den första delen (doktorandprojekt) består av djupstudier om aktörernas roller, kollektivtrafikens organisering och politiska beslutsfattande i tre regioner. Den andra delen i projektet (seniorprojekt) består av ett forsknings- och utvecklingsarbete som inriktas på att i dialoger mellan forskare och praktiker ta fram konkreta rekommendationer om hur kollektivtrafiken kan vidareutvecklas som ett verktyg för regional utveckling och politisk styrning. Inom ramen för projektet kommer ett nytt kollektivtrafikforum, KOLLTRAF att bildas. Projektet bedrivs i nära samarbete mellan VTI och tema teknik och social förändring, tema t, LiU.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2005-02362

Statistik för sidan