Kollektivtrafikbranschens Kunskapslyft

Diarienummer
Koordinator Svensk Kollektivtrafik Service AB
Bidrag från Vinnova 320 000 kronor
Projektets löptid oktober 2008 - december 2009
Status Avslutat