Kollektivtrafikakademin

Diarienummer
Koordinator Karlstads universitet - Centrum för tjänsteforskning
Bidrag från Vinnova 526 004 kronor
Projektets löptid november 2001 - juni 2015
Status Avslutat