Knut Wicksells Centrum för Finansvetenskap

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet
Bidrag från Vinnova 26 000 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål är att i) upprätta internationellt konkurrenskraft forskning ii) Stärka samspelet mellan forskare och den finansiella marknaden iii) Förbättra finanssektorns utbud av kompetens. Kvaliteten på forskningen visar en uppgående trend, vilket framgår av publikationer under de senaste åren i de bästa internationella tidskrifterna. Vårt MSc-program i Finance rankas nu av Financial Times som ett av de 50 bästa i världen . Från detta program examinerar vi varje år cirka 60 studenter, vilket är mycket viktigt för den finansiella sektorns utbud av kompetens

Resultat och förväntade effekter

Projektet har markant förbättrat kvaliteten på både forskningen och undervisningen inom finansiell ekonomi. Vi har en forskningsgrupp inom ”hushållsfinans” som publicerar i de internationellt bästa tidskrifterna och även andra forskningsgrupper som publicerar i journaler av internationellt hög kvalitet. Vi examinerar nu ut 60 magister studenter varje år med internationellt sett mycket hög kvalitet på utbildningen samt 1-2 doktorer. Detta bidrar starkt till en bättre kompetens både inom privat och offentlig finansiell sektor.

Upplägg och genomförande

I centrets första steg sammanfördes forskare inom finansiell ekonomi i Lund som tidigare arbetet mera isolerat på olika institutioner. Dessutom skapades en styrelse, ett praktikerråd och en internationell rådgivande vetenskaplig styrelse. I andra steget tillkom fokusområdet ”hushållsfinans”. Detta område har prioriterats av centret bland annat genom att finansiera forskningen i ett biträdande lektorat samt genom att ge en återkommande forskarkurs i hushållsfinans. Centret har också organiserat ett stort antal praktikerseminarium.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02448

Statistik för sidan