KnowTechTransfer.se

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Chalmers Industriteknik - Chalmers Industriteknik
Bidrag från Vinnova 565 400 kronor
Projektets löptid mars 2009 - augusti 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00538

Statistik för sidan