Klusterresa Japan

Diarienummer 2013-04449
Koordinator SP PROCESSUM AKTIEBOLAG - Processum Biorefinery Initiative AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - oktober 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet gick ut på att träffa och utbyta erfarenheter med Japanska kluster. Detta genomfördes via besök av Japanska kluster, individuella möten och ett gemensamt seminarium.

Resultat och förväntade effekter

Erfarenheter utbyttes och nya intressanta kontakter knöts.

Upplägg och genomförande

Projektet gick ut på att träffa och utbyta erfarenheter med Japanska kluster. Detta genomfördes via besök av Japanska kluster, individuella möten och ett gemensamt seminarium. Sammantaget var projektet och klusterresan mycket lyckat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.