Klinisk verifiering av innovativ produkt som förenklar intravenösa stick

Diarienummer 2016-04185
Koordinator Ortrud Medical AB
Bidrag från Vinnova 142 424 kronor
Projektets löptid december 2016 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Medtech4health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter
Ansökningsomgång Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter

Syfte och mål

Projektets mål var att med slutanvändaren utvärdera prototypen och utveckla denna till en produkt redo att produceras och verifieras i en klinisk studie. Konceptet har med framgång verifierats mot användare och tekniskt i labbmiljö. En produktions-optimering har påbörjats med flera genomförda test-produktioner i syfte att nå en större produktion som möter kvalitetskrav samt kan användas för en klinisk studie och försäljning.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har verifierat att produkten möter slutanvändarens krav på användarvänlighet samt funktionalitet i klinisk miljö. Till följd av projektresultaten har produktens funktionalitet förbättrats samt ytterligare versioner för olika sub-grupper identifierats. Produkten är CE-märkt och en första produktion är påbörjad.

Upplägg och genomförande

Projektets WP2 och WP3 genomfördes till viss del parallellt då de båda relaterade till slutanvändaren. Båda dessa utfördes inom det planerade tidsutrymmet. Då arbetet med CE-märkning tog mer tid än väntat uppstod en förskjutning av WP1 vilket medfört att upparbetade kostnader för klinisk personal fördröjts.

Externa länkar

www.ortrudmedical.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.