Klinisk utveckling av C-peptid för förebyggande och behandling av diabetes-komplikationer

Diarienummer
Koordinator Cebix AB
Bidrag från Vinnova 75 000 kronor
Projektets löptid augusti 2010 - oktober 2010
Status Avslutat