Klinisk utvärdering av ett nytt Ultra-snabbt Antibiotikakänslighetstest för Blodinfektioner.

Diarienummer
Koordinator Astrego Diagnostics AB
Bidrag från Vinnova 1 671 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - juni 2020
Status Pågående
Utlysning Medtech4Health - medicintekniska samverkansprojekt
Ansökningsomgång Medtech4Health: Medicintekniska samverkansprojekt - 2018

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utvärdera vilka möjligheter och begränsningar det finns för att använda Astrego®-teknologin med kliniska prover från patienter med blodinfektioner i en centrallabsmiljö. Projektets mål är att ta fram en Användarkravsspecifikation för (minst) en produkt, baserad på Astregos unika teknologi, med potential att göra stor skillnad för att förbättra behandling av blodinfektioner och sepsispatienter.

Förväntade effekter och resultat

WHO har just publicerat en ”Global aktionsplan mot antibiotikaresistens”, som lyfter fram behovet av snabb, pålitlig, och kostnadseffektiv diagnostik för att möjliggöra smartare användning av antibiotika. Samtidigt har sepsisbehandling pekats ut som ett prioriterat område av WHO för att förbättra världshälsan. Astrego Diagnostics har en unik teknologi med potential att uppfylla båda dessa globala behov, och samtidigt göra Astrego till en betydande spelare på en stor och växande global marknad.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är ett samarbete mellan Astrego Diagnostics och Inst. för laboratoriemedicin på Karolinska Institutet. Astrego tillhandahåller protypinstrument och engångscartridge till forskare på Karolinska som har tillgång till ett stort antal patientprover. Samarbetet möjliggör för Astrego att utvärdera användbarheten för den unika teknologin för blodinfektioner, men också att få återkoppling på användbarheten och dokumentera användarkrav för en framtida produkt i området.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.