Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Klinisk utvärdering av EasyAngle

Diarienummer
Koordinator Meloq AB
Bidrag från Vinnova 262 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - december 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att undersöka tillförlitlighet och användbarhet av EasyAngle för mätning av rörlighet inom fysioterapi. Målet var att skapa klinisk evidens som stödjer införandet av EasyAngle inom vården för att förbättra vårdkvalitén genom att göra mätningar enklare, snabbare och mer objektiva. Denna studie resulterade i en rapport som visar att EasyAngle har hög tillförlitlighet och användbarhet och att EasyAngle därför är lämpligt att införa i den kliniska verksamheten.

Resultat och förväntade effekter

Den förväntade effekten är att den kliniska acceptansen för EasyAngle skulle öka efter att en studie genomförd på Karolinska Universitetssjukhuset genomförts för att undersöka tillförlitlighet och användbarhet för EasyAngle. Detta har uppnåtts och vi har nämnt att studien är pågående på mässor och kongresser vilket har haft en positiv effekt. När studien är publicerad kommer den delas på våra sociala medier och hemsida vilket ytterligare kommer förstärka effekten av detta projekt.

Upplägg och genomförande

Då avdelningen arbetsterapi/fysioterapi på Karolinska Universitetssjukhuset under projektperioden inkorporerades på NKS har projektet mött vissa utmaningar. Bl.a. flyttade artritvården till centrum för reumatologi vilket signifikant minskade flödet av patienter för studien. Vi ansökte under 2018 om att inkludera Centrum för reumatologi i studien vilket ökade inkluderingstakten igen. NKS har också haft organisatoriska utmaningar och hög personalomsättning vilket påverkat projektet men anpassningar har gjorts och målet har ändå uppnåtts.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04181

Statistik för sidan