Klinisk utvärdering av EasyAngle

Diarienummer 2016-04181
Koordinator Meloq AB
Bidrag från Vinnova 262 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Medtech4health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter
Ansökningsomgång Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter

Syfte och mål

Målet med föreliggande projekt är att undersöka mätegenskaper och användarvänlighet för en innovativ produkt utvecklad av ett svenskt uppstartsföretag som adresserar goniometers begränsningar och som skulle kunna bli en ny internationell standard för mätning av rörlighet. I denna studie kommer fokus att vara mätning av nackrotation som är en av de svåraste lederna att mäta idag.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekter av detta projekt är att det ska finnas minst en publicerad artikel som behandlar EasyAngles kliniska prestanda och nytta och även att utröna om EasyAngle verkligen skulle kunna ersätta Myrinmätare och CROM för mätning av rörlighet i nacken. Ett positivt resultat kommer att bidra till att göra EasyAngle till en ny standard inom fysioterapi och signifikant förbättra mätning av ledrörlighet, såväl i Sverige som internationellt.

Planerat upplägg och genomförande

Denna studie kommer att utföras inom Funktionsområde Arbetsterapi och Fysioterapi vid Karolinska Universitetssjukhuset. I en första fas kommer fysioterapeuter, som kommer att utföra mätningar, att rekryteras; ca 8 fysioterapeuter och 1-2 masterstudenter förväntas delta. Därefter kommer ca 200 patienter att rekryteras till studien. Under ca ett halvårs tid kommer mätningar att genomföras. Resultaten kommer därefter att analyseras och sammanställas i en vetenskaplig artikel som beskriver validitet och reliabilitet hos EasyAngle. Även tidåtgång och användarvänlighet kommer att sammanställas.

Externa länkar

www.meloq.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.