Klinisk prövnin av rhPDGF-BB för behandling av Parkinson´s sjukdom

Diarienummer
Koordinator NeuroNova AB
Bidrag från Vinnova 19 000 kronor
Projektets löptid maj 2011 - september 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-01579

Statistik för sidan