Klinisk prövnin av rhPDGF-BB för behandling av Parkinson´s sjukdom

Diarienummer 2011-01579
Koordinator NeuroNova AB
Bidrag från Vinnova 19 000 kronor
Projektets löptid maj 2011 - september 2011
Status Avslutat