Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Klinisk forskning och praktiknära kunskapsutveckling inom managementområdet

Diarienummer
Koordinator STRATEGIC MANAGEMENT INSTITUTE SCANDINAVIA AB - Strategic Management Institute Scandinavia Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - juli 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Studien syftar till att skapa en samlad bild av hur klinisk forskning och praktiknära kunskapsutveckling sker inom managementområdet, både genom managementkonsulternas arbete och den företagsekonomiska forskningen, men också hur denna typ av kunskapsutveckling skulle kunna öka i omfattning. Slutmanus till rapport som behandlar studiens syfte är färdig.

Resultat och förväntade effekter

Studien har resulterat i ökad kunskap om hur klinisk forskning och praktiknära kunskapsutveckling inom managementområdet kan öka i omfattning och ska genom spridning av resultaten också bidra till en ökad omfattning av denna typ av kunskapsutveckling, genom rapporten och planerat slutseminarium.

Upplägg och genomförande

Studien består av intervjuer med relevanta aktörer med insikt i hur klinisk forskning och praktiknära kunskapsutveckling inom managementområdet går till idag, inklusive utvecklingshinder och framtidsmöjligheter. Studier av relevant bakgrundsdata samt analys av insamlad data, samt dokumentation.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05265

Statistik för sidan