Klinisk dokumentation av EP0003 inom dermatologin

Diarienummer 2015-00115
Koordinator Emeriti Pharma AB
Bidrag från Vinnova 7 500 kronor
Projektets löptid februari 2015 - mars 2015
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2014-2015

Syfte och mål

Syftet med besöket på SSBBS var att etablera nyttiga kontakter för Emeriti Pharmas framtid. Målet var framförallt inriktat mot att förbättra den finansiella situationen för Emeriti Pharma.

Resultat och förväntade effekter

Två viktiga kontakter initierades och dessa drivs vidare. Förhoppningsvis kan dessa leda till en förbättrad finansiell ställning för Emeriti Pharma.

Upplägg och genomförande

Föredrag hölls om EP0003. Organiserade och informella möten var givande.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.