Klinisk diagnostik via Gnothis DNA-sekvensering

Diarienummer
Koordinator Gnothis AB
Bidrag från Vinnova 990 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - juni 2020
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2018
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - våren 2018

Syfte och mål

Gnothis produkt för analys av enstaka DNA-molekylers sekvenser installeras hos en klinisk kund och användas för diagnostik och som stöd vid klinisk terapi vid redan fastställd cancersjukdom. Syftet är att i tidig fas upptäcka cancersjukdom och därvid möjliggöra terpi i mycket tidig fas. Målsättningen är att skapa en enkel, robust och snabb lösning för diagnostik av tidig cancer via blodprov, som kan ordineras av såväl specialiserade canceläkare men även av läkare inom allmänmedicin och andra specialiteter.

Förväntade effekter och resultat

I detta projekt avser Gnothis AB tillsammans med ledande läkare inom onkologi att introducera Gnothis DNA-sekvenseringsinstrument och -analys på sjukhuskliniker för användning i den dagliga verksamheten inom utredning av cancersjukdomar. Detta kommer att ske genom att Gnothis DNA-sekvenseringsinstrument först nyttjas för att i detalj karakterisera två cancertyper. Efter sådan karakterisering görs blindtester med nyligen tagna patientprover. Därefter introduceras DNA-sekvenseringsinstrument på klinik för rutinmässigt nyttjande vid utredningar.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet innehåller fyra olika faser enligt följande: Först genomförs en installation av instrument som nyttjas, varefter en karakterisering av de två utvalda caanceertyperna genomförs. Sedan sker en klinisk validering där Gnothis DNA-analys genomförs parallellt med redan gängse prover och analyser i riktiga patientfall. Slutligen införs Gnothis Gnothis DNA-analys som en kompletterande del i underlaget vid bedömning av cancer vid diagnos, uppföljningar och terapi.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.