Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

Klimatneutrala anläggningsprojekt - Vad är det?

Diarienummer
Koordinator WSP Sverige AB
Bidrag från Vinnova 255 000 kronor
Projektets löptid september 2022 - oktober 2023
Status Pågående

Syfte och mål

Bygg- och anläggningssektorn har som mål att bli klimatneutral senast år 2045, men det är oklart hur målet ska nås. Bland annat saknas en branschgemensam definition samt metoder för att verifiera hur klimatneutralitet nås. Syftet med detta projekt är därför att (1) föreslå en branschgemensam definition av klimatneutrala anläggningsprojekt och hur de kan uppnås genom att reducera utsläpp, åstadkomma negativa utsläpp och kompensera för kvarvarande utsläpp och (2) reda ut vilka ytterligare standarder och certifieringar som behövs för att skapa konsensus kring denna definition.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer bidra till att: Konkretisera arbetet med att nå klimatneutralitet, vilket underlättar planering och beslutsfattande för att uppnå färdplanens mål. Skapa samsyn i anläggningsbranschen. Skapa förutsättningar för att frågor som behöver mer standardisering/reglering kan föras upp till rätt nivåer för beslut eller ställningstagande. Skapa ökad förutsägbarhet i krav och anbud för entreprenader genom att beställarna använder definitioner i krav som entreprenörerna vet hur de ska svara på.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs i aktiviteterna: - Projektinitiering - Utsläppsreduktioner och kvarvarande utsläpp - Negativa utsläpp i projekt - Kompensation för kvarvarande utsläpp - Syntes av specifikation och definitioner - Kommunikation och spridning av resultat - Projektledning För genomförandet används metoderna litteraturstudier och intervjuer, workshopar och praktiska fallstudier.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 oktober 2022

Diarienummer 2022-01683

Statistik för sidan