Kinesiskt och svenskt management i teori och praktik

Diarienummer 2009-01626
Koordinator Waldenström & Isaksson AB
Bidrag från Vinnova 30 000 kronor
Projektets löptid april 2009 - augusti 2009
Status Avslutat