Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kina matchmaking event nov 2018

Diarienummer
Koordinator SISP SERVICE & DEVELOPMENT AB - Swedish Incubators & Science Park Service AB
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - december 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Öka kompetens samt att hitta kontaktytor som SISP kan skapa strategiska samarbeten med i Kina. Målet att stärka relationer med potentiella samarbetspartners. Under resan kunde vi se spännande meny som den svenska delegationen visade upp och intresset från åhörarna var stort. Vi träffade ett stort antal spännande organisationer under delegationsresan.

Långsiktiga effekter som förväntas

Relationer skapades med potentiella partners från olika organisationer och bolag. Dessa kommer nu att utvecklas vidare.

Upplägg och genomförande

Aktivt deltagande under alla möten för att få kontakt med en stor mängd potentiella samarbetspartners. Då vi sökte större organisationer med fokus på SME kunde en stor del väljas bort.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 oktober 2018

Diarienummer 2018-03292

Statistik för sidan