Kick-off

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Chalmers Industriteknik - Chalmers Industriteknik
Bidrag från Vinnova 181 000 kronor
Projektets löptid mars 2009 - augusti 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01406

Statistik för sidan