Kick-off

Diarienummer 2009-01406
Koordinator Stiftelsen Chalmers Industriteknik - Chalmers Industriteknik
Bidrag från Vinnova 181 000 kronor
Projektets löptid mars 2009 - augusti 2009
Status Avslutat