Keramik/metall hybridmaterialet TiSurf® för flygindustri tillämpning: en förstudie

Diarienummer 2018-03002
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 325 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - februari 2019
Status Beslutat