Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Keramik/metall hybridmaterialet TiSurf® för flygindustri tillämpning: en förstudie

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 325 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - mars 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att utvärdera den industriella potentialen för Tisurf®, ett hybridmaterial av keram och metall utvecklat av NewSoTech för applikationer i flygplansmotorer. Tisurf® karakteriserades genom fyrpunkts utmattningstest i rumstemperatur och oxidationstest (500, 593 and 700oC for 10 min, 1h, 10h, 100h, 500h). All planerad provning utfördes vilket genererade data och information om Tisurf®. Ytterligare provning och karakterisering är dock nödvändig för att till fullo kartlägga Tisurfs egenskaper och möjliga tillämpningar i flygmotorer.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har tagit fram grundläggande information om Tisurf® materialets egenskaper för specifika testförhållanden baserade på parametrar för applikationer i flygplansmotorer för ytförbättrade titanlegeringar. Resultaten från utvärderingen påvisar såväl fördelar som begränsningar med Tisurf® materialets användning i applikationer för flygplansmotorer. NewSoTech har genom projektet fått ta del av värdefull information som kan användas för fortsatt processoptimering av Tisurf® syftande till att bli en framtida kvalificerad materialleverantör till flygindustrin.

Upplägg och genomförande

Projektet baseras på ett samarbete mellan NewSoTech, den svenska ägaren till TiSurf, RISE IVF, Linköpings Universitet och Högskolan Väst. Projektparternas styrkor och kunskap har kombinerats genom att involvera experter inom processutveckling, material, karakterisering och provning. Projektet har också kunnat dra nytta av samarbete med GKN som delat viktig information om möjliga applikationer för Tisurf® i flygplansmotorer genom rekommendationer gällande experimentell provning och kravställning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 juli 2018

Diarienummer 2018-03002

Statistik för sidan