Keramik/metall hybridmaterialet TiSurf® för flygindustri tillämpning: en förstudie

Diarienummer 2018-03002
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 325 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - februari 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet syftar till utvärdera den industriella potentialen hos TiSurf®, ett keram/metal-hybridmaterial för flygmotorapplikationer. Målet är att skapa förbättrade ytegenskaper utan att beläggningsprocessen påverkar mekaniska egenskaper hos titanium (Ti) legeringar. Detta kräver att beläggningsprocessen optimeras med avseende på viktiga mekaniska- och ytegenskaper.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att ge ökad kunskap kring hur TiSurf® beter sig under speciella förhållanden, och då främst gentemot civila flygmotorer. Parterna ska utvärdera TiSurf®:s potential för flygmotorapplikationer. Projektet är också ett första steg för NewSoTech att bli en kvalificerad underleverantör eller processlicensör till flygindustrin.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är ett samarbete mellan NewSoTech, ägare av TiSurf®, Swerea IVF, samt Högskolan Väst och Linköpings Universitet, med en aktiv medverkan av GKN. Projektet startar med att ta fram kravspecifikationer för flygindustrin som kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet i projektet. Utifrån en framtagen testmatris kommer ytegenskaper för en optimerad TiSurf® att utvärderas tillsammans med TiSurf® tillverkningens påverkan på de mekaniska egenskaper hos utvalda Ti legeringar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.