KEA-KunskapsExtraktionsAgent

Diarienummer 2006-02768
Koordinator Stockholms universitet - Institutionen för data- och systemvetenskap
Bidrag från Vinnova 2 200 000 kronor
Projektets löptid november 2006 - december 2009
Status Avslutat

Externa länkar

http://www.dsv.su.se/~hercules/kea.html