KEA-KunskapsExtraktionsAgent

Diarienummer
Koordinator Stockholms universitet - Institutionen för data- och systemvetenskap
Bidrag från Vinnova 2 200 000 kronor
Projektets löptid november 2006 - december 2009
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-02768

Statistik för sidan