Kartläggning edtech

Diarienummer 2016-02703
Koordinator REKTORSAKADEMIEN UTVECKLING AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid april 2016 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet är att kartlägga svenskgrundade edtech-bolag och startups, för att skapa en identitet åt sektorn och undersöka vilka möjligheter och utmaningar branschen står inför. Aktiviteter har genomförts för att stärka kontakten och kommunikationen mellan de etablerade bolagen och mellan investerare och edtech startups.

Resultat och förväntade effekter

Projektets mål har varit att definiera edtech-branschen och de förutsättningar och utmaningar som bolagen har. En kartläggning har genomförts liksom ett frukostseminarie i riksdagen där frågor om utmaningar och möjligheter för svenska edtech-startups belyses. Resultatet av kartläggningen är ett underlag för alla intressenter för att skapa tillväxt på Edtech-marknaden. Andra effekter är att beslutsfattare inom politik och näringsliv ska se potentialen i Edtech-marknaden och vilja bidra till att utveckla och lyfta sektorn till nästa nivå. Kartläggningen släpps i feb 2017.

Upplägg och genomförande

Riksdagsseminariet och ett seminarie i Almedalen var fullsatta. Intresset var större än förväntat och riksdagsseminariet i maj, var startskottet för flera nya kontakter och idéutbyte mellan bolagen och andra aktörer. Förseningen av kartläggningen pga bristande kvalitetssäkring, ledde till att de kommunikativa målen ej uppnåddes enligt tidplan. De sammantagna aktiviteterna skapade mycket ljus på frågan, både hos branschen och i affärsmedier. Då kartläggningen släpps i februari återstår effekterna av den i denna projektrapportering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.