Karolinska Testbädd

Diarienummer 2012-02080
Koordinator Karolinska Universitetssjukhuset - Utveckling och Innovation, Solna
Bidrag från Vinnova 8 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med den telemedicinska testbädden är att skapa bättre, mer effektiva och användbara telemedicinska produkter och tjänster för vården. För att uppnå detta erbjuder testbädden olika tjänster som stödjer utveckling från idé till produkt, t.ex. olika former av test och utvärdering, i olika miljöer, av idéer, koncept, prototyper. I tjänsterna ingår strukturer och modeller för samarbeten med externa aktörer, t.ex. partnerskap eller projekt. Genom samarbeten ger telemedicinska testbädden näringslivet ett tydligt och kvalificerat stöd vid utveckling, från idé till produkt.

Resultat och förväntade effekter

Den telemedicinska testbädden har genom finansieringen från Vinnova byggt upp en infrastruktur som idag används i olika projekt och partnerskap på Innovationsplatsen. Genom tydliga metoder, processer och tjänster kan vi tillsammans med våra externa partners på ett mer effektivt sätt ta en idé att utvecklas till en användbar tjänst eller produkt i vården. Våra tjänster tydliggör för våra partners vad som är viktigt för vården och hur vi tillsammans på ett effektivt sätt kan nå bästa möjliga resultat genom att möta vårdens behov.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit både enkelt och svårt att genomföra. Det har varit enkelt då inga externa parter ingått i projektet utan Karolinska har kunna välja att ta in de kompetenser som har behövts under gång. Det har effektiviserat arbetet och gjort det möjligt att bygga upp infrastrukturen för testbädden baserat på behov som identifierats iterativt under arbetets gång. På samma gång har det varit svårt då den initiala projektansökan var väldigt bred och inkluderade i princip allt. Det hade inte varit möjligt att hålla den ambitionsnivån om inte Innovationsplatsen byggts upp parallellt.

Externa länkar

Testbäddens hemsida, ej helt färdigställd, pågår även ett arbete kring var den ska hostas.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.