Karaktärisering och validering av tredimensionella lungorganoid in vitro kulturer för kemisk riskbedömning

Diarienummer 2016-04147
Koordinator Karolinska Institutet - Institutet för miljömedicin
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid januari 2017 - juni 2018
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie Incoming 2016-09-13