Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Karaktärisering och validering av tredimensionella lungorganoid in vitro kulturer för kemisk riskbedömning

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet - Institutet för miljömedicin
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid januari 2017 - juni 2018
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04147

Statistik för sidan