KANON - Kolnanorörförstärkta kolfiberkompositer

Diarienummer 2009-01274
Koordinator Volvo Aero Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - december 2010
Status Avslutat