Kalmar Science Park Boxlog

Diarienummer 2016-02891
Koordinator Kalmar Science Park AB
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid juni 2016 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet avstannade på grund av andra mer prioriterade projekt 2016/2017 hos ursprungsteamet. Då hade projektet mycket god framdrift . Flera försök att engagera nya teammedlemmar och primärt en ledande entreprenör, har därefter gjorts utan framgång.

Resultat och förväntade effekter

Projektet nedlagt

Upplägg och genomförande

Projektet nedlagt

Externa länkar

http://www.theboxlog.com/

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.