Kalmar Science Park - Lifesymb

Diarienummer 2016-02473
Koordinator Kalmar Science Park AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - maj 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets förväntade resultat var validering av tekniken och test av den mot den nuvarande standard för mätinstrument, utvecklingen av strategiska partnerskap och validering av affärsmodellen. Produktlanseringen förväntades 2017-02-01, men måste skjutas upp till 2017-10-01. Huvudskälet var svårigheten att komma i kontakt med beslutsfattare från försäkringsvärlden, vilket slutligen uppnåddes genom ett framgångsrikt genomförande av Startup Bootcamp InsurTech Accelerator-programmet i London.

Resultat och förväntade effekter

LifeSymb lyckades att validera dess värde erbjudande, affärsmodell och bas-teknologi tillsammans med beslutsfattare från olika stora försakringsbolag, bland annat Fidelidade (Portugals största försäkringsbolag), AXA, HDI, Talanx och Zurich. Resultatet är kontrakt med dessa försäkringsbolag. Syftet med samarbetet är att lansera teknologien gemensamt och att bevisa tillförlitligheten av tekniken genom en klinisk studie

Upplägg och genomförande

Den befintliga prototypen fungerade som en baslinje. Befintlig kunskap och nya insikter från forskningsstudien i Karlskrona användes för att bygga en första kommersiell version av teknologien. Tillsammans med Softwerk, Hotswap och Linnéuniversitetet identifierade och utvecklade vi alla krav för att certifiera teknologin AIMO som en medicinsk utrustning klass 1, som nu är klar för distribution. slutföra datainsamlingsinfrastrukturen.

Externa länkar

www.aimo-health.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.