Kaikaku - innovativ produktionsutveckling

Diarienummer
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation, design och teknik, Eskilstuna
Bidrag från Vinnova 20 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - februari 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Ett paper är skivet till Vinnova-konferensen den 17 februari 2012 som beskriver ett delresultat från kaikakuprojektet (Vinnova dnr: 2009-03978).

Resultat och förväntade effekter

En begreppsmodell och ett antal frågeställningar om helhetsbaserade förbättringssystem var målet. Detta är genomfört och redovisas i beifogad artikel.

Upplägg och genomförande

Deltagarna i projektet har genomfört en begreppsmodellering genom ett antal workshops.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.