Kaikaku - innovativ produktionsutveckling

Diarienummer 2011-04044
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation, design och teknik, Eskilstuna
Bidrag från Vinnova 20 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - februari 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Ett paper är skivet till Vinnova-konferensen den 17 februari 2012 som beskriver ett delresultat från kaikakuprojektet (Vinnova dnr: 2009-03978).

Resultat och förväntade effekter

En begreppsmodell och ett antal frågeställningar om helhetsbaserade förbättringssystem var målet. Detta är genomfört och redovisas i beifogad artikel.

Upplägg och genomförande

Deltagarna i projektet har genomfört en begreppsmodellering genom ett antal workshops.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.