Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Jute-Top

Diarienummer
Koordinator Juteborg AB
Bidrag från Vinnova 125 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - februari 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Tillverkningen av sandwichstrukturerna har gått bra. Resultaten indikerar att det finns potential att använda juteförstärkta laminat istället för glasfiberförstärkta i sandwichstrukturer även om det kan förekomma en marginell minskning av vissa mekaniska egenskaper.

Långsiktiga effekter som förväntas

Syftet med förstudien Jute-Top var att visa att jutefibern har potential att ersätta glasfibern i många komponenter inom fordonsindustrin och att den på så sätt kan ha potential att reducera komponentvikt med 15-40%. Analysresultatet i förstudien visar att jute kan ha denna potential. Vår interna analys visar dessutom att jutefibern generellt bidrar positivt till i princip samtliga 17 UN:s hållbarhetsmål.

Upplägg och genomförande

Sandwich-laminaten tillverkades med två lager på varje sida med juteväv (0/90). Vävarna jämfördes med glasfibervävar (0/90). En kärna med ett polyuretanskum med tre olika densiteter testades. Sandwich med juteförstärkta laminat vakuminjicerades med polyester. 4-punkts böjprov gjordes på samtliga jutematerial samt ett referensmaterial enligt standard ASTM C393. Två prov från varje laminat testades. Resultaten indikerar att det finns potential att använda juteförstärkta laminat istället för glasfiberförstärkta i sandwichstrukturer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 januari 2018

Diarienummer 2018-00036

Statistik för sidan