Jörgen Lindqvist 2008

Diarienummer
Koordinator IDG INTERNATIONAL DATA GROUP AKTIEBOLAG - Computer Sweden
Bidrag från Vinnova 380 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - september 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03900

Statistik för sidan