Joint Equipment and Materials System in Package 3D (JEMSiP under ENIAC JU)

Diarienummer 2008-04264
Koordinator Replisaurus Technologies Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 4 963 782 kronor
Projektets löptid december 2008 - december 2011
Status Avslutat