Joint Equipment and Materials System in Package 3D (JEMSiP under ENIAC JU)

Diarienummer
Koordinator Replisaurus Technologies Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 4 963 782 kronor
Projektets löptid december 2008 - december 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-04264

Statistik för sidan