Jeeves

Diarienummer 2009-02951
Koordinator TeliaSonera Mobile Networks Aktiebolag - Farsta
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid oktober 2009 - maj 2010
Status Avslutat