Jeeves

Diarienummer
Koordinator TeliaSonera Mobile Networks Aktiebolag - Farsta
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid oktober 2009 - maj 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-02951

Statistik för sidan