Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Jämställdhet som drivkraft för innovation, del II

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Halmstad - Akdemin för lärande, humaniora och samhälle
Bidrag från Vinnova 127 480 kronor
Projektets löptid januari 2018 - mars 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att möjliggöra spridning av resultaten från det tidigare Vinnova-finansierade projektet "Jämställdhet som drivkraft för innovation", vilket var ett samverkansprojekt mellan Högskolan i Halmstad och två av SKL:s modellkommuner (Piteå och Örebro). För att uppnå syftet har en film tagits fram av företaget House of Brandy i samverkan med Högskolan i Halmstad. SKL har löpande kommit med inspel i processen. Målet - att ta fram en film som kan användas i olika typer av sammanhang där jämställdhet och innovation står i fokus - är således uppfyllt.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en film vars syfte är att visa hur ett genus- och jämställdhetsperspektiv kan bidra till att utmana traditionella bilder av vad innovation är, vem innovatören antas vara och var och hur innovationer växer fram. Filmen förväntas också bidra till att nya arenor för innovation ska kunna upptäckas. Till filmen hör även ett workshopmaterial som fördjupar innehållet i filmen. Filmen och materialet kan användas i flera olika sammanhang där innovation och jämställdhet står i fokus.

Upplägg och genomförande

Arbetet med att ta fram filmen och workshopmaterialet har bestått av olika steg: 1) Målgruppsanalys och bearbetning av huvudsakligt budskap, syfte och mål. 2) Storyboarding utifrån en bearbetning av material från tidigare projekt. 3) Filmning (äldreboende i, anställda, projektteam mm) och färdigställande 4) Produktion av workshopmaterial.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 januari 2018

Diarienummer 2017-05622

Statistik för sidan