Jämställdhet för hållbar tillväxt

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för arbetsvetenskap
Bidrag från Vinnova 1 777 581 kronor
Projektets löptid december 2006 - april 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-03636

Statistik för sidan