Jämställ.nu

Diarienummer
Koordinator Sveriges Kommuner och Landsting
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04761

Statistik för sidan