Jämställ.nu

Diarienummer
Koordinator Sveriges Kommuner och Landsting
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - december 2010
Status Avslutat