Jämställ.nu

Diarienummer 2009-04761
Koordinator Sveriges Kommuner och Landsting
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - december 2010
Status Avslutat