Jämförelse mellan alternativ för fermentation för etanolproduktion från lignocellulosa

Diarienummer 2014-03940
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - Energiteknik, Borås
Bidrag från Vinnova 1 100 000 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - oktober 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet var att jämföra alternativa processer för produktion av etanol från lignocellulosa. Dels den mer etablerade och beforskade processen där jäst används och dels användandet av en termofil bakterie, detta i syfte att identifiera behov av fortsatt utveckling och därmed bidra till att katalysera steget från forskning till kommersialisering. Bakterien studerades dels i labskala, dels i demoskala, och slutsatsen är att mer forskning behöver genereras kring bakterien för att dess fördelar ska kunna uppväga för dess nackdelar.

Resultat och förväntade effekter

Fördelar med termofila bakterier är att de kan konsumera både hexoser och pentoser vilket visades i projektet. En annan fördel är polysackaridnedbrytande enzymer och gener för dessa identifierades, dock uppmättes ingen signifikant aktivitet. Temofila bakterier tål hög temperatur vilket är ytterligare en fördel, dock visades att bakterien är känsligare än jäst vad gäller inhibitor, syre och ympförfarande och att mer forskning behöver genereras för att bakteriens fördelar ska uppväga för dess känslighet.

Upplägg och genomförande

Projektet bestod dels av en labstudie som utfördes vid Lunds Tekniska Högskola i samarbete med Enza Biotech och dels en demostudie vid Biorefinery Demo Plant i örnsköldsvik. Bakteriestammen som valdes var Geobacillus thermoglucosidasius DSM 2542. Den karaktäriserades både i lab- och demoskala vad gäller mediebehov, konsumtion av olika sockerarter, fermenteringsprodukter, enzymaktivitet för nedbrytning av polysackarid, inhibitorkänslighet, syrekänslighet och känslighet vid hantering, ympning och uppskalning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.