ITS Demoteater bas

Diarienummer 2008-04256
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Lindholmen Science Park AB
Bidrag från Vinnova 525 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - december 2009
Status Avslutat