ITREMAIN

Diarienummer 2008-03369
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 1 803 200 kronor
Projektets löptid december 2008 - juni 2011
Status Avslutat