ITK följdinvestering - portabel acceleratorkod

Diarienummer
Koordinator Synective Systems Aktiebolag - Synective Systems Aktiebolag, huvudkontor
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - juli 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-04273

Statistik för sidan