ITERATE

Diarienummer
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut
Bidrag från Vinnova 1 220 000 kronor
Projektets löptid september 2008 - december 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-02140

Statistik för sidan