ITEA2/OPENPROD

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för datavetenskap
Bidrag från Vinnova 6 750 000 kronor
Projektets löptid juni 2009 - december 2012
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00333

Statistik för sidan