ITEA2/MODRIO

Diarienummer 2012-01063
Koordinator MathCore Engineering AB
Bidrag från Vinnova 965 250 kronor
Projektets löptid september 2012 - maj 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att förbättra systemdiagnos och systemdrift genom att generalisera modellerings och simuleringsverktyg baserat på öppna standarder (Modelica & FMI) från systemdesign till systemdrift för att på så sätt öka konkurrenskraften för verktyget framförallt inom områden som har säkerhetskritiska system. Projektet har utvecklat förbättringsförslag inom det området för det två standarderna. Det har resulterat i en ny version av FMI (2.0), samt ett flertalet konkreta förslag som kommer att integreras i de två standarderna framöver.

Resultat och förväntade effekter

Wolfram MathCore har i projektet utvecklat funktionalitet i SystemModeler för risk och tillförlitlighetsanalys, tillståndsestimering, modell-prediktiv reglering och integration med industriella reglersystem. De nya funktionerna expanderar marknaden för SystemModeler. Samtidigt har det potentialen att öka avkastningen på investering i M&S för våra kunder då modeller kan återanvändas för att lösa nya problemställningar och effektivisera driften av deras system. I flera fall har den nya funktionaliteten redan hunnit kommersialiserats och lätt till en ökad försäljning.

Upplägg och genomförande

I den första fasen av projektet kravställdes de olika användningsområden med hjälp av industriella användningsfall och referensmodeller. Dessa togs företrädelsevis fram av de projekt parter som är industriella användare av modellering och simulering. Kravställningen har sedan guidat utveckling av de olika tekniska lösningarna, allt för att säkerställa relevanta lösningar för industrin. Upplägget har fallit mycket väl ut, med många givande interaktioner mellan användare och verktygsutvecklare.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.