ITEA2-MODELISAR

Diarienummer
Koordinator DASSAULT SYSTEMES AB - DynaSim Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 935 000 kronor
Projektets löptid juli 2008 - december 2011
Status Avslutat

Externa länkar