ITEA2-MODELISAR

Diarienummer
Koordinator DASSAULT SYSTEMES AB - DynaSim Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 935 000 kronor
Projektets löptid juli 2008 - december 2011
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-02291

Statistik för sidan