ITEA2-H4H Preparation Meeting

Diarienummer 2009-03176
Koordinator Efield AB
Bidrag från Vinnova 6 136 kronor
Projektets löptid september 2009 - december 2009
Status Avslutat