Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ITEA2-2Optimize HPC applications on heterogeneous architectures (H4H)

Diarienummer
Koordinator NEMA LABS AB
Bidrag från Vinnova 510 000 kronor
Projektets löptid maj 2010 - juli 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00073

Statistik för sidan