ITEA TIMMO - Timing model

Diarienummer
Koordinator Mentor Graphics (Scandinavia) Aktiebolag - Mentor Graphics, Göteborg
Bidrag från Vinnova 180 840 kronor
Projektets löptid december 2008 - september 2009
Status Avslutat

Externa länkar