ITEA PO Days 2016

Diarienummer 2016-03690
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för datavetenskap, LTH
Bidrag från Vinnova 12 600 kronor
Projektets löptid september 2016 - oktober 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet gav möjlighet att delta i ´ITEA PO Days´ i Paris, som en del i ansökningsprocessen med ITEA-projekt.

Resultat och förväntade effekter

Resan gav mer insyn i hur ansökningar behandlas och bedöms, kontakter som eventuellt kan vara med i ett konsortium, samt värdefull återkoppling på vår projektidé.

Upplägg och genomförande

Martin Höst deltog i ´PO Days´

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.