ITEA-MoSiS

Diarienummer
Koordinator Combitech Aktiebolag - Jönköping
Bidrag från Vinnova 2 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2008 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-00892

Statistik för sidan