ITEA-European Leadership in System Modeling and Simulation through advanced Modelica Libraries

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för reglerteknik
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2007 - juni 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-03689

Statistik för sidan