ITEA-European Leadership in System Modeling and Simulation through advanced Modelica Libraries

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för reglerteknik
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2007 - juni 2010
Status Avslutat